BADANIA DLA KIEROWCÓW

LEK. ANDRZEJ BIELSKI
INTERNISTA-REUMATOLOG

 

UPRAWNIONY DO BADANIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
KAT. B, A, B1, B+E, A1, A2, AM, T

 

WIZYTY UMAWIANE TELEFONICZNIE: 662 052 704

 

BADANIA W TRAKCIE JEDNEJ WIZYTY:

- kandydatów na kierowców kat. B, A, B1, B+E, A1, A2, AM, T
- kierowców mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy np. z powodu wady wzroku
kat. B, A, B1, B+E, A1, A2, AM, T

 

NA BADANIE PROSZĘ ZABRAĆ:

- dowód tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty lub legitymacja szkolna)
- okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku
- prawo jazdy w przypadku przedłużania ważności